انتخاب یک پکیج

پلان برنزی

رایگان

مادام‌العمر

نمایش استاندارد
3 کلمه کلیدی
افزودن یک کسب و کار
نمایش در یک دسته بندی
نمایش گالری تصاویر
نمایش پیام تبلیغاتی
نمایش ایمیل و وب‌سایت
نمایش شبکه های اجتماعی
اولویت نمایش در کسب و کارهای مشابه
اولویت نمایش در نتایج جستجو
نمایش ویدیو تبلیغاتی
قیمت محصولات و منوی قیمت
نمایش در صفحه اول و بقیه صفحات به صورت تصادفی

پلان طلایی

1,850,000 تومان

یک ساله

نمایش استاندارد
10 کلمه کلیدی
افزودن سه کسب و کار
نمایش در سه دسته بندی مشابه
نمایش گالری تصاویر
نمایش پیام تبلیغاتی
نمایش ایمیل و وب‌سایت
نمایش شبکه های اجتماعی
اولویت نمایش در کسب و کارهای مشابه
اولویت نمایش در نتایج جستجو
نمایش ویدیو تبلیغاتی
قیمت محصولات و منوی قیمت
نمایش در صفحه اول و بقیه صفحات به صورت تصادفی

پلان نقره ای

680,000 تومان

شش ماهه

نمایش استاندارد
5 کلمه کلیدی
افزودن دو کسب و کار
نمایش در دو دسته بندی مشابه
نمایش گالری تصاویر
نمایش پیام تبلیغاتی
نمایش ایمیل و وب‌سایت
نمایش شبکه های اجتماعی
اولویت نمایش در کسب و کارهای مشابه
اولویت نمایش در نتایج جستجو
نمایش ویدیو تبلیغاتی
قیمت محصولات و منوی قیمت
نمایش در صفحه اول و بقیه صفحات به صورت تصادفی